HITI

HITI

ماموریت جهانی HID

   HID Global قابل اعتماد در زمینه محصولات، خدمات و راه حل های مربوط به ایجاد، مدیریت و استفاده از هویت های امن برای میلیون ها مشتری در سراسر جهان است.

این شرکت بخاطر کیفیت بالا – طرح های نوآورانه شناخته شده است .

تمرکز این شرکت به روی مشتری مداری و و دادن حق انتخاب و تنوع (تنوع در انتخاب ) به خدمت رسانان – شرکت  نرم افزاری و توسعه دهدنگان بازار میباشد ، که شامل کنترل دسترسی فیزیکی شامل:
امنیت فناوری اطلاعات
از جمله تایید هوییت قوی
مدیریت اعتبارنامه
شخصی سازی کارت
مدیریت بازدید کننده
شناسه دولت
و فن آوری های شناسایی برای طیف وسیعی از برنامه های کاربردی.

HID Global یک از برند های  شرکت  ASSA ABLOY میباشد.

مشتریان جهانی HID

این شرکت تضمین میکند که وقتی مشتریان محصولات و راه حل های این شرکت را میخرند کاملا و با اطمینان کامل از خدمات و محصولات خریداری شده رضایت دارند .

محصولات، راه حل ها و خدمات HID Global به طور انحصاری از طریق نمایندگان به فروش میرسد .

  کاربران نهایی HID عبارتند از:
بسیاری از شرکت ها و سازمان ها تقریبا در تمام بخش های صنعت، از جمله دولت
مراقبت های بهداشتی
خرده فروشی
صنعتی    /     تجاری

 فرودگاه ها   /    بنادر

 امور مالی و آموزش و پرورش.