فارگو مدل HDP5000

نمایش:
لمينيت ضخيم پلي گاردي بدون هولوگرام و با ظرفيت 250 رو چاپ
لمينيت ضخيم پلي گاردي ، هولوگرام دار و با ظرفيت 250 رو چاپ
لمينيت نازك لبه به لبه ساده بدون هولوگرام و با ظرفيت 500 رو چاپ

لمينيت نازك لبه به لبه هولوگرام دار و با ظرفيت 500 رو چاپ
ريبون تمام رنگي (YMC) با ظرفيت 750 رو چاپ
ريبون تمام رنگي (YMCK) با ظرفيت 500 رو چاپ

ريبون تمام رنگي (YMCKK) با ظرفيت 500 رو چاپ
فيلم فارگو ساده با ظرفيت 1500 رو چاپ
فيلم فارگو هولوگرام دار با ظرفيت 500 رو چاپ

ريبون مشكي (K) با ظرفيت 3000 رو چاپ
ريبون تمام رنگي (YMCKF) با ظرفيت 250 رو چاپ
كيت تميز كننده فارگو

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH