کیت کلینر کارت پرینتر

کیت کلینر کارت پرینتر

کیت کلینر کارت پرینتر

کارت کلینر یکی از تجهیزاتی است که تولیدکنندگان پرینترهای کارت PVC برای نظافت دستگاه خود در نظر گرفته‌اند و باید همراه با سایر تجهیزات کیت تمیزکننده به‌طور مستمر استفاده شوند.

کارت کلینر باعث تمیز شدن قسمت چاپ دستگاه شده و کیفیت چاپ را بهبود می‌بخشد و از طرفی طول عمر دستگاه را نیز افزایش می‌دهد.

کلیات کارت کلینر

کارت کلینر و سایر تجهیزات نظافت دستگاه پرینتر PVC از وسایل همراه دستگاه هستند که نقش مهمی در طول عمر آن دارند.

امروزه همه شرکت‌های تولیدکننده پرینترهای کارت PVC از این تجهیزات تمیزکننده در دستگاه خود استفاده می‌کنند. شرکت‌های معتبری مانند زبرا (ZEBRA) نیز کارت کلینر را در میان تجهیزات خود قرار داده است.

به‌طورکلی تجهیزات نظافت دستگاه پرینتر به چهار قطعه مجزا تقسیم می‌شوند: کارتریج تمیزکننده، رول‌های تمیزکننده، کارت کلینرها و سوآب‌های تمیزکننده.

همه این تجهیزات به‌صورت ترکیبی استفاده می‌شوند و کارت کلینر از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا این کارت محل اصلی چاپ کارت PVC را نظافت می‌کند و مستقیماً بر روی کیفیت چاپ کارت تأثیرگذار است.

هد دستگاه پرینتر، رول‌های انتقال‌دهنده و جایگاه کدگذاری مغناطیسی نیز توسط کارت کلینر نظافت می‌شود و با آن در تماس مستقیم است، بنابراین همین موضوع اهمیت بالای این کارت کلینر را نشان می‌دهد.

البته شرکت‌های سازنده نیز همیشه بر این موضوع تأکید دارند که کیت تمیزکننده باهم استفاده شوند تا عملکرد بهتری داشته باشند.