کیبورد فلزی صنعتی

کیبورد فلزی صنعتی

کیبورد های فلزی صنعتی معمولا در جاهایی مورد استفاده قرار میگیرند که از نظر دما، رطوبت، گرد و غبار و…کیبورد های معمولی عمر و دوام کمتری دارند.

عمده استفاده این کیبرد ها در کیوسک ها میباشد.

این کیبوردها عمدتا ضد آب بوده و عمر بیشتری نسبت به کیبورد های معمولی دارند.

کیبوردهای صنعتی به صورت مکانیکی عمل کرده و درصد خطای کمتری نیز دارند .

این کیبرد ها قابل برنامه ریزی هستند.