ریبون دیتا کارت و مواد مصرفی پرینتر دیتاکارت

ریبون دیتا کارت و مواد مصرفی پرینتر دیتاکارت

ریبون دیتا کارت و مواد مصرفی پرینتر دیتاکارت

کلیه ریبون دیتا کارت و مواد مصرفی پرینتر دیتاکارت در این بخش کاملا اورجینال میباشد

ریبونهای پرینتر دیتا کارت:

ریبونهای دیتا کارت از نظر نوع و رنگ با هم متفاوت هستند

ریبونهای ارجینال

انواع ریبونهای دیتا کارت:

“ریبونهای تمام رنگی ”
“ریبونهای تک رنگ”
تقسیم میشوند که هر کدام از این ریبونها خود شامل چند دسته میباشند

ریبونهای رنگی دیتا کارت شامل:

ریبون رنگی YMCKO

ریبونهای تک رنگ دیتا کارت شامل:
ریبون تک رنگ مشکی
ریبون تک رنگ طلایی
ریبون تک رنگ نقره ایی
ریبون تک رنگ قرمز، سفید، سبز و …

ریبونهای دیتا کارت از نظر تعداد چاپ نیز با هم متفاوت هستند
ریبـــون تک رنگ طلائی باقابلیت چـــاپ 1500 کـــــارت با بهتـــرین کیفیت، شفافیت ، وضوح و مانـــدگاری بالا
ریبــــون و مــــواد مصــــرفی چاپــــــگرهــــای دیتـــــا کــــــارت ریبـــون چهــــار رنــــگ با قابلیت چـــاپ 500
ریبـــون تک رنگ سبز باقابلیت چـــاپ 1500 کـــــارت با بهتـــرین کیفیت، شفافیت ، وضوح و مانـــدگاری بالا
ریبـــون تک رنگ سفید باقابلیت چـــاپ 1500 کــــارت با بهتـــرین کیفیت
تک رنگ قرمز باقابلیت چـــاپ 1500 کـــــارت با بهتـــرین کیفیت، شفافیت ، وضوح و مانـــدگاری بالا
ریبــــون و مــــواد مصــــرفی چاپــــــگرهــــای دیتـــــا کــــــارت ریبـــون تک رنگ مشکی  باقابلیت چـــاپ 1500 کــــارت ریبـــون تک رنگ نقره ای متالیک باقابلیت چـــاپ 1500 کـــــارت با بهتـــرین کیفیت، شفافیت ، وضوح و مانـــدگاری بالا

نکته:
دستگاه پرینتر دیتا کارت از نظر تکنولوژی چاپ به صورت مستقیم میباشد به این صورت که هد چاپ با ریبون و کارت به صورت مستقیم در تماس میباشد.
از این رو این چاپکر برای اسیب ندیدن هد چاپ کناره های کارت را چند میکرون سفید چاپ میکند و این سفید کارت از سمت راست کارت یک مقدار بیشتر میباشد.

این نوع تکنولوژی بر روی کارتهای هوشمند مانند کارتهای مترو و… ضعف دارند به این صورت که قسمت چیپ یا مموری کارت را به صورت کامل نمیتوانند پوشش دهند