فیش پرینتر

فیش پرینتر

فیش پرینتر

امروزه روز در اکثر رستوران ها، فروشگاه هی زنجیره ایی و… ملزم به استفاده از دستگاه صدور فیش برای اقلام خریداری شده جمع تعداد و مبلغ کل برای روئیت مشتری هستند .

طرز کار دستگاه فیش-پرینتر :
مکانیزم جدید چاپ تحت عنوان چاپ از طریق حرارت یا چاپگرهای حرارتی معرفی شده‌اند.
در این نوع چاپ نیاز به جوهر نیست.

هد دستگاه توسط انتقال حرارت اطلاعات مربوط را از طریق کامپیوتر بر روی کاغذ حرارتی انتقال میدهد.

فیش-پرینتر

البته باید توجه داشت که کاغذ از نوع خاص می‌باشد ( رول های حرارتی یا رول های حساس ) و در واقع در این مکانیزم نیاز به کاغذی داریم که در مقابل حرارت حساس بوده و واکنش نشان دهد