جاگذاری ریبون پرینتر اولیس

| امتیاز: از 5

جاگذاری ریبون پرینتر اولیس

جاگذاری ریبون پرینتر اولیس

جاگذاری ریبون پرینتر اولیس

پرینتر اولیس

نحوه جا گذاری ریبون  پرینتر اولیس

نحوه جا گذاری ریبون پرینتر اولیس بسیار آسان میباشد .

به این صورت که شما وقتی ریبون را از داخل جعبه در میاورین ، ریبون اولیس دور 2 قرقره پیچیده شده است .

یکی از قرقره ها پر و دیگری خالی میباشد.

حال درب دستگاه را باز کنین با دقت بیشتر و مشاهده داخل دستگاه شما 2 عدد چرخ دنده مشاهده میکنید.

حال دستگاه را طوری مقابل خود قرار دهید که ورودی مخزن کارت به سمت راست شما باشد ، ریبون مصرف نشده را سمت راست قرار داده و قرقره خالی را در قسمت چپ قرا دهید و درب دستگاه را ببندید.

دیدگاه خود را به ما بگویید